-KS er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å forankre entreprenørskap i utdanning hos skoleeiere og skoleledere, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. -Vi viderefører på en veldig god måte det vi ønsker å gjøre, sa administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, da hun undertegnet avtalen på vegne av kommunesektoren. I tillegg til å gi barn og ungdom en forståelse av hvor viktig nyskaping er i næringslivet, vil Ungt Entreprenørskap blant annet koble arbeidslivet og skolene. Ungt Entreprenørskap skal også synliggjøre KS som samarbeidspartner, og tilrettelegge for at kommuner og fylkeskommuner kan engasjere seg i utdanningsprogrammene.

"For KS er det viktig at barn og unge får en opplæring som synliggjør at arbeidslivet og kommunesektoren er gjensidig avhengige. Og at begge deler bidrar til et velfungerende demokrati. Ungt Entreprenørskap fremmer dessuten skaperevne, engasjement og drivkraft – egenskaper som er ønsket på alle felt i samfunnet" skriver KS på sin hjemmeside.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2013 | Skriv ut siden