Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) sammen med tre andre fondsregioner utlyser 12,5 millioner kroner til FoU-prosjekter innen reiseliv og opplevelse. De fire fondsregionene RFF Agder, RFF Nord-Norge, RFF Vestlandet og RFF Innlandet har gått sammen om utlysning av inntil 12,5 millioner kroner for å løse noen av utfordringene innen reiselivs- og opplevelsesnæringene.

Målsettingen med utlysningen er å stimulere til økt bruk av forskning og implementering av forskningsresultater innen reiseliv og opplevelsesnæringene. Utlysningen skal stimulere til samarbeid mellom aktører i samarbeidsregionene.

Utlysningen gjelder for søknader innenfor følgende temaer:
-
Hvordan fornye og/eller utvikle tjenester (tjenesteinnovasjon) i reiseliv og opplevelsesnæringene? Hvordan ta ny kunnskap i bruk?
-Hvordan (videre)utvikle destinasjoner og skape attraktive reisemål? (Forskning på destinasjonsutvikling)

Søknadsfrist er 2. oktober  kl 13:00.

RFF Agder administrerer utlysning og søknadsmottak, og alle søknader skal leveres via RFF Agders hjemmeside.

Mer informasjon på RFF Agders hjemmesider

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2013 | Skriv ut siden