Kristiansand har mottatt prisen Nordic Green Space Award for Strandpromenaden i sentrum av byen. Grøntområdet langs promenaden, som er en sentral del av arbeidet i SMS-prosjektet, som Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune er sammen om.

– Vi er veldig stolte over å få prisen, fordi vi synes Strandpromenaden er bra. sier parksjef Svein Ole Breland i Kristiansand kommune.
-Prisen kan sees som et kvalitetsstempel på arbeidet som gjøres for å bedre omgivelser som Strandpromenaden, sier Anette Vesterskov Pedersen, som er prosjektleder for SMS-prosjektet i Vest-Agder fylkeskommune

- Juryen peker på at tilbudet langs promenaden er variert. Vi legger vekt på at publikum kan få ulike opplevelser på hele strekningen fra Kilden til Tangenparken, og at man skal kunne ta seg fram fra hav til hei. Nå jobber vi med å få bedre skilting, både til området og langs Strandpromenaden, sier parksjef Svein Ole Breland i Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune tildeles prisen på følgende grunnlag:

«Strandpromenaden i Kristiansand med sin umiddelbare nærhet til sentrum er et svært verdifullt grøntområde. Strandpromenaden inngår i en større sammenhengende grøntstruktur og forvaltes og driftes planmessig og fagmessig tilfredsstillende. Adkomstforholdene er gode langs hele promenaden. Anlegget er gjennomgående universelt utformet og lett tilgjengelig for alle brukergrupper".

Nordic Green Space Award NGSA er en nordisk kvalitetsmerkeordning for grønne urbane områder. Betydningen av grønne områder – parker, naturparker og naturområder – har fått stadig stigende og bredere betydning. Det handler om livskvalitet, rekreasjon, sunnhet og klimatilpasning og en dagsorden som går langt ut over den klassiske park. I fjor høst gikk prisen til Aalborg i Danmark og Frognerparken i Oslo. 12. juni 2013 fikk Bergen og Kristiansand prisen.

- Dette er attraktivt for kommunen og en kvalitetsstempling av jobben som gjøres i området. Vi i SMS-prosjektet synes det er spennende at dommerkomiteen løfter fram SMS-prosjektets arbeid med innbyggermedvirkning i utviklingen av promenaden i sin begrunnelse. I prosjektet arbeider vi med medvirkning, sosiale møteplasser og urbant friluftsliv. En viktig del er opprustning av elvepromenaden og fremtidige planer for utvikling av en helhetlig promenade fra elvebredden til Gravaneparken. S

Det sier Anette Vesterskov Pedersen, som er prosjektleder for SMS-prosjektet i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen er sammen med Kristiansand kommune partnere i SMS-prosjektet, et skandinavisk Interreg-prosjekt som du kan lese mer om her. SMS står for Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser,

av Macdonald, Cheryl, publisert 16. juni 2013 | Skriv ut siden