De tre skolene Kristiansand Toppidrettsgymnas AS, Noroff videregående skole og Norsk Fotterapeutskole AS har sendt inn hver sin søknad hvor de samlet søker, fra skoleåret 2014/2015, om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere tilbud om toppidrett i kombinasjon med utdanningsprogrammet studiespesialisering. Til sammen søkes det om oppretting av 670 elevplasser i Kristiansand. Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå besluttet ikke å anbefale godkjenning søknadene fra de tre skolene av hensyn til negative konsekvenser for skolestrukturen. Høyre og FRP stemte imot og ville tillate etablering av tilbudene. Et enstemmig utvalg gikk imidlertid inn for at for å utvikle et godt toppidrettstilbud i Vest-Agder ønskes det å spisse det eksisterende tilbudet ved Kristiansand katedralskole Gimle, som bygger på Rogaland sitt prosjekt Talenter Mot Toppen.

I Kristiansand- og Vennesla regionen tilbys i dag cirka 22 paralleller på hvert årstrinn innen studiespesialisering. Klassene er fordelt på fem ulike skoler. I tillegg tilbys det i samme regioner tre paralleller på hvert årstrinn innen idrettsfag. Søkertallet til programområdene er godt tilpasset antall elevplasser.

Elevplassene til studiespesialisering og idrettsfag er allerede i dag godt tilpasset søkertallet. Et nytt tilbud i Kristiansand vil redusere antall søkere til de eksisterende skolene og bidra til å redusere fagbredden for elevene innen utdanningsprogrammene.

Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) har i dag et av Norges største og mest etablerte tilbud innen toppidrett for elever i videregående skole. Skolen tilbyr fotball, håndball, friidrett, beachvolleyball, badminton, svømming, stuping og flere andre toppidretter. Elevene har i snitt 17 uketimer innen idrettsfag i tre år.  Skolen har tilgang på gode fasiliteter slik at elevene tilbys kvalitativt god trening hver dag. KKG har i dag en utstrakt samhandling med UIA, KIA og alle idrettsklubber som elevene kommer fra. Idrettstalenter i regionen søker seg hit, og skolen lykkes i å videreutvikle sine elever. 30 av skolens 270 idrettselever er landslagsutøvere. Følgeeffektene av å samle de flinkeste elevene fra flere idretter i ett miljø er stort. Tilbudet ved KKG dekker regionens behov innen toppidrettstilbud på en god måte. Vest-Agder fylkeskommune mener at toppidrettstilbudet ved KKG dekker regionens behov.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer