• Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 04.07.13

  Bybussen vinner frem

  Med en økning fra året før på 20 millioner påstigninger ble bussrutene i byområdene den klare...

  Les mer
 • Marit Arnstad
  av Torkelsen, Jan H., 03.07.13

  Kristiansandsregionen får 285 millioner kroner til kollektivtransport, sykling og gange

  - Transportutfordringene i storbyområder som Kristiansandsregionen er av en slik størrelse at...

  Les mer
 • Hidraferja Klar Til Avgang
  av Torkelsen, Jan H., 02.07.13

  AS Flekkefjords DS fortsetter driften av fylkesvegferjesambandene Kvellandstrand - Launes og Abelnes - Andabeløy

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om at Vest-Agder fylkeskommune inngår...

  Les mer
 • Veiåpning På Kuliavegen
  av Torkelsen, Jan H., 01.07.13

  Ungdommelig veiåpner på oppgradert fylkesvei i Songdalen

  Det var stor festivitas, med blant annet både fylkesordfører Terje Damman og ordfører Johnny...

  Les mer