Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om at Vest-Agder fylkeskommune inngår ny kontrakt med AS Flekkefjords DS for drift av fylkesvegferjesambandene Kvellandstrand - Launes og Abelnes - Andabeløy. I konkurransegrunnlaget for anbudsrunden som er gjennomført var det lagt opp til at tilbyderne skulle legge inn pris på tre ulike ruteplaner for Hidraferja. Disse omfattet: dagens tilbud, et utvidet rutetid fra klokken 06.00 til 20.00 med halv-times frekvens samt et nattilbud på bestilling. En ny sak om valg av rutetilbud vil bli lagt frem til politisk behandling i løpet av høsten.

Ferjesambandet 469 Kvellandstrand – Launes og sambandet 919 Abelnes - Andabeløy ble den lagt ut på anbud i februar. Sambandene ble lagt ut for en periode på seks år for Abelnes - Andabeløy med opsjon på ytterligere ett år og tre år for Kvellandstrand - Launes med en opsjonsmulighet på ytterligere inntil fire år. De ulike kontraktlengdene har sammenheng med eventuell oppstart av Hidra fastlandsforbindelse. Oppstart på de nye kontraktene er 1. september 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer