Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om at Vest-Agder fylkeskommune inngår ny kontrakt med AS Flekkefjords DS for drift av fylkesvegferjesambandene Kvellandstrand - Launes og Abelnes - Andabeløy. I konkurransegrunnlaget for anbudsrunden som er gjennomført var det lagt opp til at tilbyderne skulle legge inn pris på tre ulike ruteplaner for Hidraferja. Disse omfattet: dagens tilbud, et utvidet rutetid fra klokken 06.00 til 20.00 med halv-times frekvens samt et nattilbud på bestilling. En ny sak om valg av rutetilbud vil bli lagt frem til politisk behandling i løpet av høsten.

Ferjesambandet 469 Kvellandstrand – Launes og sambandet 919 Abelnes - Andabeløy ble den lagt ut på anbud i februar. Sambandene ble lagt ut for en periode på seks år for Abelnes - Andabeløy med opsjon på ytterligere ett år og tre år for Kvellandstrand - Launes med en opsjonsmulighet på ytterligere inntil fire år. De ulike kontraktlengdene har sammenheng med eventuell oppstart av Hidra fastlandsforbindelse. Oppstart på de nye kontraktene er 1. september 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer