Søgne viltlag søker om at jakttida for elg forlenges med 20 dager til å bli fra 5.oktober til 20.november i perioden 2013-2017. Hægeland viltlag, Øvrebø viltlag og Vennesla viltlag i Vennesla kommune søker om at jakttid for elg forlenges med 15 dager til å bli fra 5.oktober til 15.november i perioden 2013-2017. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte å avslå begge søknadene. Bare SP stemte i mot. Partiets representant ønsket saken ut til høring.

Med hjemmel i jakttidsforskriften avslår Vest-Agder fylkeskommune søknad om forlenget jakttid for elg i Søgne. Avslaget begrunnes med at ordinær jakttid ikke er tilstrekkelig utnyttet. Det er derfor ikke grunnlag for å gi utvidet jakttid.

Med samme hjemmel avslås søknad om forlenget jakttid for elg i Vennesla. Avslaget begrunnes med at dagens jaktstart ikke ser ut til å ha negative konsekvenser for brunsten. Grunnlaget for å gi utvidet jakttid av hensyn til bestandsmessige behov faller derfor bort.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2013 | Skriv ut siden