- Transportutfordringene i storbyområder som Kristiansandsregionen er av en slik størrelse at veksten i persontransport må tas unna med kollektivtransport, sykling og gange i stedet for personbil. Regjeringen har i fire år samarbeidet med Kristiansand om en slik omlegging, og ønsker å fortsette i fire nye år.Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en ny fireårig avtale med Vest-Agder fylkeskommune og kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand om tilskudd fra belønningsordningen på til sammen 285 millioner kroner.

Avtalen skal gjelde for perioden 2013-16. I 2013 skal byområdet tildeles 45 millioner kroner og de tre siste årene 80 millioner kroner per år. En forutsetning for avtalen er at byområdet forplikter seg til å oppnå målet om at all vekst i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykling og gange. Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Samferdselsdepartementet inngikk fireårig belønningsavtale med Kristiansandsregionen i 2009.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juli 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer