Vest-Agder-museets årbok for 2013 er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-års dag i mai. Museet ønsker å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide museale virke. Boken har tittelen Museet til Odderøya. Den henspeiler til Munksgaards mangeårige engasjement for flytting av nåværende Kristiansand museum fra Kongsgård til en samlet sett mer tjenlig lokalitet. Hans ideer er ført videre av Vest-Agder-museet som allerede har sitt hovedkvarter på øya.

Årboken inneholder artikler med ulik tilknytning til jubilanten og museet. Eldre og yngre kollegaer og venner hedrer Munksgaard med artikler som tar for seg noen av de mange fagfeltene han har arbeidet med. Rekkefølgen danner en faglitterær løype fra artikler om jubilanten og hans tidligste arbeider på Vestlandet via arbeidet på Vest-Agder fylkesmuseum / Vest-Agder-museet Kristiansand. Fra et par av Munksgaards egne artikler går løypa videre til Odderøya og dens spennende botanikk, interessante historie, allsidige bruk og noen av Vest-Agder-museets planer.

Tittelen Museet til Odderøya bekrefter på nytt og med vekt på Vest-Agder-museets ønske om plassering på og flytting til øya. Mange år er allerede gått siden de første planene og vedtakene om dette ble gjort. Fylkets konsoliderte kulturhistoriske museum, ser frem til en gjennomføring av utviklingstrinnene som sammen vil gi landsdelens innbyggere og tilreisende betydelig bedre og mer variert historiske kunnskaper og opplevelser.

Boken er til salgs for kr 299,- og kan kjøpes ved å kontakte Vest-Agder-museet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juli 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer