Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle 15 kommuner i Vest-Agder. I fylkestinget i juni inngikk fylkeskommunen avtaler med de to kommunene Lindesnes og Kvinesdal. Etter dette er det kun Kristiansand kommune som ikke har inngått samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Det jobbes nå administrativt med utarbeidelse av et avtaleforslag med Kristiansand.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen – klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur.  Alle samarbeidstiltakene som er omtalt, hører inn under et eller flere av disse satsingsområdene.

Samarbeidsavtalene følges opp gjennom årlige møter, der administrativ og politisk ledelse møter fra begge parter. Rapportering fra møtene legges frem fylkesutvalget.

Både fra kommunenes side og fra fag- og driftsenheter i fylkeskommunen og, ikke minst, fra politisk hold oppleves ordningen med samarbeidsavtaler som positivt. Det gir et helhetsperspektiv og samtidig forutsigbarhet om hva som kan forventes av samarbeidstiltak i et gitt tidsintervall fremover. Det er også pågang fra både sentrale myndigheter og andre fylkeskommuner for å få innblikk i den modellen som er utviklet for samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i Vest-Agder

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. juli 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer