Innbyggertallet i Vest-Agder er i stadig vekst. Ved inngangen til året var det registrert 176 353 innbyggere i fylket. Etter et halvt år var det per 1. juli økt med 793 innbyggere til 177 146 vestegder. Det var stor økning i annet kvartal med en folketallsvekst på 477 hvorav 253 kom fra fødselsoverskudd og 224 ved nettoinnflytting.

Rundt halvparten av de nye vestegdene i annet kvartal bor i Kristiansand. Ellers går det frem av tallmaterialet fra Statistisk sentralbyrå at Vennesla hadde stor vekst med 105 nye innbyggere i annet kvartal. Kommunen som er tredje mest folkerike hadde 1. juli 13 887 innbyggere. Fylkets nest største kommune i folketall Mandal fikk en vekst på kun 13 innbyggere og hadde et folketall på 15 273 halvveis inni dette året.  De øvrige kommunene med vekst i annet kvartal er Songdalen (+38), Lyngdal (+23), Flekkefjord (+12), Marnardal (+10), Hægebostad (+10), Søgne (+5), Åseral (+3) og Audnedal (+1).

I to kommuner Farsund og Sirdal skjedde ingen endringer i annet kvartal. To kommuner hadde nedgang i folketallet, Kvinesdal med minus 13 og Lindesnes med minus 3.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. august 2013 | Skriv ut siden