Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag holdt møte i Eiken i Hægebostad fikk en lokal Foreldregruppe for trygg skolevei anledning til å presentere sitt prosjekt. Representanter fra hovedutvalget og fylkeskommunens administrasjon ble invitert med i lastebiler langs fylkesvei 42 for å oppleve forholdene langs det som også er skolevei for flere elever ved Eiken skole. På en svært realistisk måte ble det synliggjort at det ikke er tilstrekkelig plass eller trygge ferdselsforhold for gående og syklende langs den aktuelle strekningen mellom Skeie og Eikås. Utenfor skolen aksjonerte også elever og lærere for skoleveiutbedingen.

Eiken Lastebiler Passerer Hverandre På Fv 42Det er stor trafikk på fylkesveien som går fra Arendal i øst til Egersund i vest. Veien er også lokalvei. Det har vært arbeidet i 23 år for å få tryggere forhold langs veien for gående og syklende.  Foreldregruppen ble startet i fjor høst.

I møtet ble det opplyst at Hægebostad kommune har meddelt at kommunen vil forskuttere midler til bygging av en gang- og sykkelsti. Også industrimannen Bjarne Skeie, som er fra Eiken, har signalisert vilje til å bidra med forskutteringsmidler.

Avdelingsdirektør Johan Mjaaland opplyste i møtet at Statens vegvesen er i gang med å utarbeide et forslag til tiltak langs strekningen. Disse vil bli forelagt hovedutvalget når de er klargjort.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer