Kunnskapsdepartementet opplyser i en pressemelding at departementet i høst fortsetter arbeidet med å gjøre yrkesfagene mer praktiske og relevante. Det er opprettet 19 knutepunktskoler som har et spesielt ansvar for å utvikle og spre kompetanse om yrkesretting av fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. I Vest-Agder er det Vennesla videregående skole som har denne funksjonen.

Fra skolestart i høst kommer følgende endringer på yrkesfag:

-Flere elever skal kunne veksle mellom skole og bedrift alle fire årene
-Nytt praksisrettet skoletilbud for elever som ikke har fått læreplass
-Hospiteringsordninger der lærere i skolen hospiterer i bedrift og ansatte i bedrifter hospiterer i skolen .

I stortingsmelding nr. 20 På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen, som ble lagt frem i vår, ble omfattende endringer i yrkesfagene varslet. Gjennom økt fleksibilitet, yrkesrettet opplæring og tidligere utplassering i bedrift skal fag- og yrkesopplæringen bli mer attraktiv og relevant for både elever og arbeidslivet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer