Da fylkesutvalget nylig behandlet årsmelding fra Stiftelsen Agderforskning ble det også klargjort at styret de seneste årene har arbeidet med sikte på å avvikle stiftelsen. Dette arbeidet ser nå ut til å kunne sluttføres, og det er antatt at prosessen vil kunne avsluttes i løpet av 2014. Stiftelsen ble opprettet i 1985 i forbindelse med at den daværende Høgskolen i Agder flyttet til Gimlemoen. Senere ble den operative delen av virksomheten skilt ut i et aksjeselskap, og Stiftelsen Agderforskning er nå kun et eierselskap.

Stiftelsens formål er å eie aksjer i selskaper som driver anvendt forskning, utvikling og forskningsformidling. Primært har en ikke som formål å drive næringsvirksomhet, men stiftelsen kan involvere seg i dette enten direkte eller gjennom eierandeler i andre selskaper eller foretak. Stiftelsen har ikke som formål å skape økonomisk overskudd som benyttes til kapitalinnskyternes fordel. Det langsiktige mål er å drive virksomheten i økonomisk balanse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2013 | Skriv ut siden