Fylkeskommunene og oppfølgingstjenesten har aldri fulgt opp så mange ungdommer utenfor opplæring og arbeid, som i dag. Rekordmange ungdommer fått oppfølging og kommet i aktivitet som arbeid eller praktisk opplæring. Det er etablert et systematisk samarbeid mellom oppfølgingstjenesten, NAV og kommunene for å følge opp ungdom i alle fylker. Per juni 2013 har 9 000 ungdommer kommet i aktivitet ved hjelp av oppfølgingstjenesten og NAV.

Av de 19 900 ungdommene som var OTs målgruppe i juni i år, har OT etablert kontakt med 92 prosent. Det er en forbedring på 12 prosentpoeng fra samme tid i fjor, og fortsettelsen på en positiv trend er skapt med Ny GIV de siste 2-3 årene. Sammenlignet med forrige skoleår, har andelen i NAV-tiltak har gått noe ned, mens andelen som har kommet i gang med videregående opplæring eller arbeid ved hjelp av OT har gått opp.

For Vest-Agders del viser statistikk per 15. juni at 43 prosent av de aktuelle ungdommene var kommet i aktivitet. Videre var 27 prosent under oppfølging og veiledning. Oppfølgingstjenesten arbeidet ikke aktivt med 27 prosent av ungdommene. For fire prosent var statusen ukjent.

Ny GIV er et partnerskap mellom flere departementer og direktorater. Arbeidet ledes av Kunnskapsdepartementet. Lokalt skal fylkeskommuner, kommuner og NAV samarbeide om gi kompetansefremmende tiltak og oppfølging til ungdom utenfor skole og arbeid. Målet med samarbeidet og med Ny GIV er å øke gjennomføringen i videregående opplæring. De som ikke velger videregående opplæring eller slutter underveis, skal motiveres og følges tett opp mot realistiske kompetansemål. For noen kan det være full kompetanse, som for eksempel fagbrev, mens for andre er det grunnkompetanse i form av kompetansebevis eller praksisbrev. Praksisbrev som kompetansemål tas nå inn i strukturen i fagopplæringen, som et av flere tiltak regjeringen skal iverksette og som ble foreslått i Stortingsmelding 20 (2012-2013) «På rett vei».

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer