Tidligere i sommer var ny bro- og tunnelteknologi tema på et større seminar for veieksperter. Et av tunnelalternativene som ble presentert var høyteknologiske flytende rørtunneler. Dette ble luftet som en mulighet i forbindelse med prosjektet Ferjerfri E-39 fra Kristiansand til Trondheim, hvor i alt sju fjorder skal krysses med bro eller tunnel. I går ble muligheten for et slikt rørtunnel-alternativ luftet i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Utvalget fattet ingen beslutninger vedrørende alternativet og forholder seg til det vedtaket fylkestinget i juni i fjor fattet om Hidra Landfastforbindelsen.

Regionveisjef Kjell Inge Davik opplyste at ideen om flytende rørtunneler ble lansert allerede for rundt 20 år siden. Det er imidlertid ikke kjent at det noen steder i verden foreløpig er bygget en slik tunnel. Ny teknologi, ikke minst fra offshoremiljøet, har imidlertid gjort en rørtunnelløsning mer aktuell og gjennomførbar. Davik opplyste det er en tanke muligens å prøve ut en slik løsning over en kortere fjordstrekning. Hidrasundet er trukket frem som en mulighet i den sammenheng.  Det er imidlertid klart at det vil være kostbart å bygge en rørtunnel. Siden det dreier seg om bruk av ny teknologi vil det sannsynligvis være mulig å hente finansieringsmidler fra både nasjonalt hold, EU og andre parter, i tillegg til det region og lokalsamfunnet vil måtte stille opp med.  

Regionalveisjefen opplyste at dersom ideen om en flytende tunnelløsning skulle aktualiseres vil det i første omgang måtte drøftes i en dialog mellom vegvesenet og fylkeskommunen som veieier.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer