Torsdag 15. august møtte kulturminister Hadia Tajik og statssekretærer i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet det nyopprettede bransjerådet for kulturnæringene. Bransjerådet skal blant annet gi regjeringen råd om hvordan utforming av politikk overfor kulturnæringene best kan utformes. Rådet ledes av seniorforsker Kirsti Hjemdal i Agderforskning. -Vi vil senke terskelen for å gå fra skaper til gründer, fordi vi vet at flere kan få det til, sier kulturminister Hadia Tajik.

I bransjerådet sitter representanter fra ulike kulturformer og fra ulike deler av landet. Rådet skal drøfte felles muligheter, problemstillinger og politikkutformingen på området. Ved å møte næringene samlet vil regjeringen bedre kunne fange opp næringenes synspunkter, behov og ønsker for utvikling av felles politikk for kulturnæringene. Tidligere i år la regjeringen frem handlingsplanen ”Fra gründer til kulturbedrift” hvor et av tiltakene var å opprette dette bransjerådet. Et annet sentralt tiltak er en ny kulturnæringssatsing i Innovasjon Norge og Norsk kulturråd på 15 millioner kroner, som skal bidra til økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering innenfor kulturnæringene.

Bransjerådet For KulturnæringeneBransjerådet møtte kulturminister Hadia Tajik og politisk ledelse i Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Fra venstre: Halvard Ingebrigtsen (statssekretær i NHD), Eli Blakstad (statssekretær i KRD), Sigrid Hilsen, Gro Caroline Flølo, Bjørn Nørstegård, Hilde Charlotte Solheim, Lars Leegaard Marøy, Kirsti Hjemdahl, Arnfinn Bjerkestrand, kulturminister Hadia Tajik, Arne-Wilhelm Theodorsen, Steinar Sørlie og Ante Giskeødegård. (Ikke tilstede: Ragnhild Dalheim Eriksen, Jan Fredrik Karlsen, Gry Isabel Sannes Knutsen og Bård Flikke) (Foto: KUD/Ketil Frøland)

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer