Knutepunkt Sørlandet har søkt om midler til prosjektet "Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon". Søknaden har bred forankring i regionen. De sju "knutepunktkommunene" på tvers av fylkesgrensen mellom Agder-fylkene er involvert i prosjektet. En faggruppe med representanter fra skoleeierne i hele Agder har enstemmig anbefalt at det bevilges midler til prosjektet. Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune vil yte et tilskudd på 600 000 kroner i år. Dersom prosjektet utvikles i tråd med fremsatte planer vil fylkeskommunen bidra med et tilsvarende beløp for 2014 og eventuelt 2015.

Prosjektet er forskningsbasert og har fokus på forbedring av kvaliteten på opplæringen i møte mellom lærer og elev i hele grunnopplæringen. Prosjektet setter økt søkelys på tilpasset opplæring og redusert bruk av spesialundervisning. Knutepunktkommunene har gjennom prosjektbeskrivelsen fått til et samarbeidsprosjekt der tiltak og satsing i kommunene drar i samme retning. Prosjektet har stor overføringsverdi for hele Agder og det forventes at knutepunktkommunene utarbeider og bidrar til spredning av metodikk og erfaringer til andre kommuner/fylkeskommuner på Agder.

Innholdet i prosjektet er vurdert å være i tråd med både Regionplan Agders målsettinger innen utdanningsfeltet. Det geografiske og befolkningsmessige området for prosjektet omfatter nesten halvparten av Agderregionens innbyggere. Det er en god sammensetting av store, mellomstore og mindre kommuner som bidrar til at prosjektet kan ha stor overføringsverdi til regionens øvrige kommuner. Dersom prosjektet lykkes med å skape positiv effekt på læring vil dette kunne påvirke en stor andel av regionens elever på en positiv måte, og være et viktig bidrag til å innfri målsettingene i Regionplan Agder 2020.

De sju knutepunktkommunene er: Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand. Songdalen. Søgne og Vennesla.

Knytepunkt Sørlandet -banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer