Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder vil bidra økonomisk med 300 000 kroner til videreføring av forskningsprosjektet "Krise, omstilling og vekst", 300 000 kroner til videreføring av programmet "KULNÆR" og 240 000 kroner til videreføring av prosjektet "Samfunnsansvar Agder". Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune også bevilger økonomisk støtte til prosjektene. Det er Agderforskning som søker Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om finansieringsstøtte.

Agderforskning har i 2011/2012 arbeidet med en regionanalyse av Sørlandet i prosjektet «Krise, omstilling og vekst». Prosjektet har vært et samarbeid med Handelshøyskolen i Bergen og har vært finansiert av Skipskredittfondet, begge fylkeskommunene og Kristiansand kommune. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med 480 000 kroner i dette prosjektet.

KULNÆR - program for forskning på kultur og næring - er en langsiktig satsing som i tillegg til å styrke Agderforsknings rolle som regionens forskningsinstitutt, skal bidra til å markere Agder som et sentralt miljø for forskning med og på kultur- og opplevelsesnæringene. Tilnærmingen kjennetegnes i denne sammenheng av et nært samarbeid mellom forskningsmiljø og kultur- og næringsliv. KULNÆR ble etablert i 2009 som et fem-års program. Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har fra prosjektets start vært med på finansieringen. Fra 2010 til 2012 ble prosjektet fra fylkeskommunal side finansiert som en del av samarbeidsavtalen mellom Agderforskning og Agder-fylkene.

Prosjektet "Samfunnsansvar Agder" sitt hovedmål er å skape et ledende og varig kompetansemiljø for strategisk samfunnsansvar / bærekraftig innovasjon for å fremme konkurransekraft og forretningsutvikling i næringslivet på Agder. Prosjektet har en treårig ambisjon, og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har vært engasjert som initierende og finansierende parter i 2011 og 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2013 | Skriv ut siden