Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen) er i gang. Forslag til program for planarbeidet er ute på høring, med svarfrist 4.oktober. Når planprogrammet er vedtatt av de to fylkestingene, starter arbeidet med selve planen.

De to fylkeskommunene leder arbeidet og ønsker mange innspill, i denne omgang til planprogrammet og seinere til selve planen.  I Vest-Agder skal høringsuttalelser  sendes til: postmottak@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517, 4605 Lundsiden. Her kan du også bestille planprogrammet i papirversjon.

Den elektroniske utgaven kan lastes ned her

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 21. august 2013 | Skriv ut siden