Miljøverndepartementet fulgte opp fylkestinget i Vest-Agders endringsinnspill da de godkjente Heiplanen tidligere i sommer. Det blir nå enklere og mer forutsigbart å avklare villreinhensynene i den lokale og regionale arealforvaltningen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei. Regionplan for Setesdalsområdet gir avklarende grenser på kartet og retningslinjer for arealbruk i ulike soner. Fylkeskommunene i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Telemark har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, og ansvar for oppfølging med årlige Heiplansamlinger og handlingsprogram.

Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei (Heiplanen) ble vedtatt i de fem berørte fylkestingene i Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Telemark, våren 2012. Med unntak av Vest Agder, ble planen enstemmig vedtatt med de endringene som styret hadde tilrådd. I Vest Agder ble det vedtatt å ta ut hensynssone Villrein i Hægebostad og Åseral kommuner. Siden det ikke var likelydende vedtak i fylkeskommunene, ble planen oversendt til Miljøverndepartementet til endelig behandling.

Fylkesmennene i Telemark og Rogaland hadde innvendinger til planen. Miljøverndepartementet ba fylkeskommunene om innspill på endringer i planen som delvis tok disse til følge. Miljøverndepartement vedtok 14.juni planen identisk med hva styringsgruppa hadde anbefalt overfor de respektive fylkesting.

Brev fra Miljøverndepartementet om godkjenning av Heiplanen 14.juni 2013.

Heiplanen slik den er godkjent av Miljøverndepartementet (versjon august 2012).

Andre viktige dokumenter se http://www.heiplanen.no/

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer