Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen arrangeres av Frivillighet Norge, og deles ut direkte på TV2 God Morgen Norge. Alle kan foreslå kandidater. Kjenner du noen som fortjener oppmerksomhet for sin innsats?

Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på nettopp det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og fremme organisasjonene bak de nominerte. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Klikk her for Frivillighetsprisens formålsparagraf.

Hvem får prisen?

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Hvordan nomineres kandidatene?

Nominasjoner sendes til Frivillighet Norge, som igjen videresender nominasjonene til hvert enkelt fylke. Fylkesvise juryer går gjennom nominasjonene fra fylket og sender hver sin kandidat til den nasjonale juryen. Den nasjonale juryen, med medlemmer oppnevnt av Frivillighet Norge, går igjennom kandidatene og utpeker fem mellomrundekandidater. Disse fem blir presentert på TV2 God Morgen Norge i løpet av november. Seerne får så stemme fram tre finalister, hvorav den nasjonale juryen vil plukke ut én vinner som presenteres på tv på FNs internasjonale dag for frivillighet, 5. desember.

Siste frist for nominasjoner til årets pris er 5. september.

Klikk her for å nominere din kandidat.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2013 | Skriv ut siden