Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om resultatene av deltakelsen i prosjektet Coast Alive under det EU-finansierte regionale utviklingsprogrammet INTERREG IVB. Formålet med prosjektet var å bidra til økt fysisk aktivitet i friluftsområdene i regionen samtidig som man begrenset skadevirkningene på natur- og kulturarven. I Vest-Agder fikk man tilført et løft til aktivitetene til Lister friluftsråd, videreutviklet Nordberg fort som arena for opplevelser og bidratt til markedsføring av barnevandrestien.

Prosjektets delte finansieringsmodell mellom EU og fylkeskommunale midler innebar at man fikk tilført et utvidet økonomisk handlingsrom til samarbeidspartnerne.  Prosjektet hadde en varighet på fire år og fylkeskommunen har i prosjektperioden stilt et årlig beløp på 900 000 til rådighet for prosjektet. Prosjektet pågikk fra 2009-2012.

Coast Alive ble organisert som et samarbeid mellom svenske, danske, norske, engelske og nederlandske partnere. Regionale myndigheter deltok sammen med museer og parkvesen. Fylkeskommunen jobbet sammen Lister friluftsråd omkring gjennomførelsen av lokale aktiviteter.

Prosjektet var en videreføring av de tidligere interreg-prosjektene North Sea Cycle Route og North Sea Trail som begge bidro til en utvikling av et omfangsrikt sti- og løypenettverk.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2013 | Skriv ut siden