Camilla Collett kommer, Ylva Lohne fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, fylkesordfører og fylkesmannen kommer, Olav Grendstad, Kristin Henriksen og mange "rollemodeller" fra ulike land. Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til konferanse i forbindelse med Stemmerettsjubileet, i samarbeid med iMDI sør, FN-sambandet og senter for likestilling. Konferansene er i Caledonien Hall 4. september kl. 14.00 – 18.00 (registrering fra kl. 13.00).

Norge feirer 100 år for allmenn stemmerett, og siden den gang har vi fått et mangfoldig Norge, der samfunnet ønsker stor valgdeltakelse og medbestemmelse på mange felt. Konferansen er et bidrag til dette – det er ikke tilfeldig at konferansen er like før valget. Kvinnegrupper i Vest-Agder har valgt sin rollemodell, akkurat som Norge har Camilla Collett. Noen av disse blir presentert på konferansen.

Kristin Henriksen har bakgrunn fra SSB og har skrevet om "myter om innvandring".  I foredraget stiller hun spørsmål om innvandrerkvinnene deltar i samfunnet. Ylva Lohne fra LDO tar opp tema om hva som skjer når det er mange som ikke bruker stemmeretten og hva man gjør for å nå alle grupper i landet. Tigu Akberom fra Eritrea har vært i fjernsynsstudio og blitt intervjuet av Kristian Røssaak om sitt valg av rollemodellen "Mor Eritrea". Nina Azimi presenterer rollemodellen fra Iran og Maliya Hakim presenterer rollemodellen de har valgt i det Afghanske miljøet i Vest-Agder. Grete Salomonsen Hynnekleiv i Penelope Film har produsert flere kortfilmer fra innvandrermiljøet i Vest-Agder. Filmer der vi kommer litt på innsida av miljøet i kvinnegruppene i Kristiansand, som har sin bakgrunn fra ulike land. På konferansen får vi se filmene Vietnam og Colombia.

Målet er minst 200 deltakere. Velkommen!

Programmet Konferansen Collet

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2013 | Skriv ut siden