Vest-Agder fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ledige bostedsdrosjeløyver i Marnardal kommune. Er du interessert i drosjeløyve må du sende inn søknad og legge med alle nødvendige vedlegg. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Søknadsfrist er 16.september 2013

Søkere må fylle kravene i yrkestransportloven. Det kan du lese mer om her, og  søknadsskjema som finnes her. Det er søkeren som må dokumentere eventuell praksis som drosjesjåfør, gjerne dokumentert med attester fra arbeidsgiver og kopi av dokumenter som viser kjøring på fulltid. Søkere som har startet eller vil starte på drosjekurs for å kvalifisere seg kan komme i betraktning. Spørsmål kan rettes til Anne Siri S. Uleberg på telefon 38 07 47 84 eller mail ask@vaf.no.

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes Vest - Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand.

av ask, publisert 22. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer