Universitetet i Agder søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om til sammen 342 250 kroner i regionale utviklingsmidler til utviklingsprosjektet "Utvikling av regional bærekraftrapportering med fokus på samfunnsansvar og levekår". Etter saksinnstilling fra fylkesrådmann Tine Sundtoft besluttet fylkesutvalget tirsdag å avslå søknaden. Fylkesrådmannen vurderer, sett under ett, nytten med prosjektet som begrenset. Ikke minst med hensyn til tilgjengelige økonomiske ressurser i fylkeskommunen ønsker ikke fylkesrådmannen å prioritere dette prosjektet.

Tanken bak prosjektet er at man kan koble levekårsproblematikken i regionen til  et nytt lovkrav om bærekraftrapportering som ble vedtatt av Stortinget i april i år. Prosjektet skal utvikle en regional mal for bærekraftrapportering for private virksomheter på Agder, som inkluderer levekårsindikatorer. Målet er å engasjere flere private virksomheter i levekårsutfordringene i landsdelen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2013 | Skriv ut siden