Nullvisjonen jobber med kurs og informasjon innen holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Nå rettes fokus mot foreldrenes viktige rolle som trafikklærere. Ved hjelp av profesjonelle filmfolk og skuespillere har Nullvisjonen fått laget en serie med fem småfilmer som handler om foreldres holdninger og atferd med hensyn til fart, rus, bilbelte, telefonbruk i bil og sykkelhjelm. Filmene har et humoristisk innhold bygd sammen med et alvorsord.

John Erik Loland og hans sønn Emil spiller rollene som far og sønn i filmene. John Erik Loland er kjent fra diverse revyer, egne stand-up show og som reporter i Tare-TV. Mannen bak kameraet er  hans bror Marius Loland fra Mediart.

Foreldre må være gode rollemodeller 

Foreldrenes atferd og holdninger påvirker barna – positivt eller negativt. Resultatet av den trafikale oppdragelsen ser man kanskje ikke før barna er blitt 16 eller 18 år og blir trafikanter på moped eller i bil. Nullvisjonen tenker langsiktig – vi ønsker å forebygge best mulig.

Barn og ungdom lærer litt om trafikk gjennom egen erfaring og fra undervisning og trafikkdager i barnehage, skole og videregående skole. Men, det er foreldrene som er barns viktigste trafikklærere – og denne opplæringen starter når barna er ganske små – og den foregår kontinuerlig. Foreldre og barn ferdes sammen i trafikken daglig gjennom hele barndommen – det er der og da den viktige opplæringen skjer.

Barn observerer og kopierer det de ser voksne gjør, og fra de er ganske små følger de med på skilt  og fartsgrenser. Barn kommenterer om vi kjører fort, går på rødt lys eller sykler uten sykkelhjelm. Det er det voksne gjør – voksnes atferd – som teller mest. Ikke det som sies.

Nullvisjonen har ingen grunn til å tro at foreldre ikke tar sin oppgave som daglige trafikkoppdragere  alvorlig, men tror likevel det kan være greit med noen påminnelser.

En far: -Når jeg som bilfører raser høylytt mot sjåføren foran meg i trafikken, og åtteåringen sitter i baksetet,  vet jeg at jeg svikter som rollemodell.»

Filmene finnes på YouTube og påNullvisjonens nettside.: www.nullvisjonen-agder.no

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer