Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? NHO søker nå etter nye deltakere til Female Future-programmet til høsten. Kvinner i Agder er invitert til å delta i Female Future Østlandet med kurs i Oslo. Søknadsfrist: 20. august. I år tilbys programmet i fire landsdeler – på Østlandet, Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Vest-Agder fylkeskommune har i mange år vært en av drivkreftene bak lederutviklingstiltaket på Agder.

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. Programmet legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene.

Flere kvinnelige ansatte i Vest-Agder fylkeskommune har i løpet av de årene Female Future har vært arrangert deltatt i programmet. Tilbakemeldingene har gjennomgående vært meget positive.


Les mer og søk her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2013 | Skriv ut siden