Et nytt utvalg, som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, ble oppnevnt i statsråd fredag. Utvalget ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal. Elevundersøkelsen for 2012 viser at 6,8 prosent av elevene opplever mobbing 2 til 3 ganger i måneden eller mer. Dette tallet har holdt seg stabilt siden 2008 med en svak nedgang.

– Arbeidet mot mobbing skal selvsagt fortsette for fullt parallelt med utvalgets arbeid. Skoler med vedvarende høye mobbetall skal for eksempel få målrettet støtte og veiledning av Utdanningsdirektoratet. I uke 36 vil Manifest mot mobbing også ha en ny kampanje over hele landet, med tema Voksne skaper vennskap – sammen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Skal vurdere dagens regelverk
Opplæringsloven kapittel 9a gir alle elever rett til et godt psykososialt læringsmiljø. Lovens ordlyd differensierer ikke mellom ulike former for mobbing eller krenkelser og loven skiller ikke ulike sakstyper fra hverandre. Tilsynet med regelverket for det psykososiale miljøet viser også at den forvaltningsmessige oppfølgingen også kan forbedres.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2015.

Utvalget består av:
Fylkesmann, Øystein Djupedal, leder, Arendal kommune, Aust-Agder
Generalsekretær Lars Arrhenius, Stockholms kommun, Sverige
FUG-leder Christoffer Beckham, Bergen kommune, Hordaland
Stipendiat Hanna Helseth, Oslo kommune, Oslo
Rektor Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino kommune, Finnmark
Konsulent Noor Jdid, Oslo kommune, Oslo
Utdanningsdirektør Trond Johnsen, Lillehammer kommune, Oppland
Student Kristin Kulseth, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag
Professor Monica Martinussen, Tromsø kommune, Troms
Lektor Erlend Moen, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
Advokat Harald Pedersen, Oslo kommune, Oslo
Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand kommune, Vest-Agder

Utvalgets mandat kan leses her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer