92 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets syv første måneder. Det er en økning på fire drepte, sammenlignet med fjorårets tall. For Vest-Agders del er tre personer drept i trafikken i løpet av årets sju første måneder mot to i tilsvarende periode i fjor. En person omkom i trafikken i Vest-Agder i juli. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juli 2013 er 18. I samme måned i 2012 omkom 13 personer.

36 personer har mistet livet i sommertrafikken i juni og juli. Dette er 12 flere enn på samme tid i fjor. Høy fart er dominerende årsak. Etter positiv utvikling i 2012 er nivået nå tilbake på samme antall drepte som i 2011.

Brutal start på sommeren
– Sommermånedene har tradisjonelt vært ulykkesbelastede måneder med en av tre av alle dødsulykkene. Sommeren 2013 har fått en brutal start. Det er de typiske sommerulykkene som dominerer – møteulykker samt utforkjøringer som følge av høy fart, urovekkende høyt innslag av rus- og promillekjøring og manglende bilbeltebruk, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Ulykkene fordelt på trafikantgrupper og fylker

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer