Nye skattetall fra Statistisk sentralbyrå viser at veksten i skatteinntektene holder seg høyt over fjorårsnivået – og godt over det regjeringen tidligere har antatt. Fylkeskommunene har så langt i år en skattevekst på 6,8 prosent. Om veksten holder seg på det nivået for hele 2013, får fylkeskommunene knapt 1 milliard kroner mer i skatteinntekter enn det de budsjetterte med, melder Kommunal Rapport. Da regjeringen la fram sitt skatteanslag for 2013, antok den at skatteinntektene skulle vokse med 3,4 prosent for fylkeskommunene.

Fylkeskommunene må faktisk få lavere skatteinntekter ut året enn i fjor, om regjeringens anslag skal slå til. I fylkeskommunene er skattøren lik for hele året, og her vokser faktisk skatteinntektene mer i de to siste store skattemånedene enn i de to første. Om det er en trend, er det altså at inntektene faktisk kan bli enda høyere enn hva veksten nå tilsier.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2013 | Skriv ut siden