Assisterende fylkeskonservator Rune Holbek ble sist uke enstemmig valgt til leder av den internasjonale komitéen for regionale museer (ICR). Komitéen har 350 medlemmer, og 100 var til stede på den årlige konferansen. Det er første gang i komitéens 50-årige historie at en nordmann innehar dette vervet.

ICR - LogoICR er en komité under museenes verdensorganisasjon, ICOM. Komitéen er særlig opptatt av de utfordringer de regionale museene står overfor i en periode preget av sosiale og politiske endringer, og der millioner av mennesker får sin identitet og verdensoppfatning utfordret og endret.

- Det er en fjær i hatten for Vest-Agder fylkeskommune og vårt internasjonale engasjement når sentrale medarbeidere velges til slike tillitsverv ute i den store verden, sier fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar.

 ICRs hjemmeside: http://network.icom.museum/icr

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. august 2013 | Skriv ut siden