Regionveisjef Kjell Inge Davik beklaget i går overfor representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø at det i en interessentkartlegging utført av Statens vegvesen ble brukt ordet sabotør. Det var i forbindelse med prosjektet E-39 Lindelia til Livold at ordet ble benyttet til å beskrive både enkeltpersoner og annet privat og offentlig virksomhet. - Av og til må en gå en kanossagang. I dette tilfellet er det både viktig og nødvendig. Saken er flau og jeg beklager. Bruken av ordet sabotør var en glipp. Dette skal aldri skje igjen, sa regionveisjefen.

Avdelingsdirektør Johan Mjaaland i vegvesenet i Vest-Agder opplyste at den aktuelle interessentkartleggingen ble tatt opp i et internt møte om det aktuelle veiprosjektet. I møtet ble det reagert på ordbruken som ble påtalt og stoppet.

Regionveisjef Davik uttalte at han opplever et veldig sterkt engasjement om veisaker fra alle politiske partier i Vest-Agder.   -Vi har et veldig godt samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og andre parter både i dette fylket og de andre fylkene i veiregionen, sa han.

Han opplyste en interessentkartlegging er et tiltak vegvesenet benytter seg av i en tidlig fase av arbeidet med veiprosjekter. -Personlig har jeg aldri i mine år i vegvesenet sett ordet sabotør benyttet noen gang. Det ordet skal heller aldri benyttes igjen, fastslo regionveisjefen

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer