Vest-Agders fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard er en etterspurt fagmann, ikke bare nasjonalt, men også i utlandet. Nylig deltok han som foredragsholder på den store internasjonale Viking Congress på Shetland. Tema for hans foredrag handlet om ødegårder: "Deserted and not-so-deserted farms in Viking Age Norway" - med utgangspunkt i Sosteli i Åseral. Sosteli jernaldergård er et gårdssamfunn fra folkevandringstiden i Åseral. Her finner en tuftene etter bosettinger fra rundt 350-550 e.Kr. Det er et av Nordens best bevarte slike anlegg. Det har ikke bodd folk på Sosteli siden gården ble fraflyttet for rundt 1500 år siden.

Viking Congresses arrangeres med tre til fire års mellomrom på ulike steder i Skandinavia og de britiske øyene.  Formålet med kongressen er å være et forum for nyere forskning og teori innen studier om vikingtiden. Arrangementet muliggjør samtaler og samarbeid mellom ledende fagfolk på området i et bredt geografisk og faglig nettverk.

Viking Congress er blitt arrangert siden 1950, Det er bare et fåtall vikingtidsforskere som blir invitert til Viking Congress. Det er et mål at konferansen skal favne flere faggrupper, både historikere, arkeologer og språkforskere.  Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard deltok også på kongressen i 2009. Da ble den arrangert på Island.

Viking Congress -  Omvisning På Jarlshof På Shetland

Kongressdeltakerne på omvisning på Jarlshof på Shetland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. august 2013 | Skriv ut siden