Nå er bok nummer 14 i Vest-Agder fylkeskommunes serie kulturhistoriske rapporter utkommet - Torfinn Hagelands "Stå i stein", om merkelige steinsettinger i hei og fjell. Boken utgis i samarbeid med Commentum forlag. Torfinn Normann Hageland er født i 1951, bor i Kristiansand og arbeider som kulturminnekonsulent hos fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune.

Her er forlagets omtale av boken:

Typisk for indre Agder med tilgrensande heiar er snaue berg som stikk opp or lyng- og torvmarka. På slike snaue berg kan ein finna fleire slags rare steinsetjingar: Brudled som etter segna vart lagde av brudefølgje, likkviler som etter segna vart lagde av likberarar, varp som vart oppkasta av vanlege vegfarande, og dessutan vegvisarsteinar og liknande. Boka tek føre seg over 400 slike rare steinsetjingar. Boka burde kjøpast av alle lokalsogeinteresserte heievandrarar.

Torfinn Normann Hageland er ein gamal heievandrar. Han har skrive 46 artiklar i ulike årsskrift, delar av tre bøker, kulturminne-delen av fleirbruksplanen for Setesdal vesthei - Ryfylkeheiane og sju heile bøker. Dei heile bøkene er: "Naturen i Eiken sokn" (1987), "Heieliv i Hekkfjeddet" (1989), "Målføret i Eiken sokn og i øvre delen av Hægebostad sokn" (i kopiar på lokale bibliotek), "Murar og hellerar i heiane" (1998), "Gamle veger i Vest-Agder" (2000), "Vegane i Hægebostad kommune" (2003) og "Den store hellerboka for Agder og Rogaland" (2008).

Tittel: Stå i stein - Brudled, likkviler, varp og andre steinsetjingar på Agder og i Rogaland
Forfatter: Torfinn Normann Hageland
ISBN: 9788282332187
Format: 210x297 cm
Antall sider: 262
Innbundet

Lenke til forlaget: http://commentum.no/Nettbutikk/tabid/120/List/0/ProductID/514/Default.aspx?txtSearch=st%C3%A5+i+stein&SortField=ProductName%2cProductName

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2013 | Skriv ut siden