Regjeringen har bestemt at det skal etableres en tilskuddordning for å sikre bredbånd av grunnleggende god kvalitet til alle husstander over hele landet. Ordningen kan også benyttes til å øke bredbåndskapasiteten og sikre mobildekning i områder uten kommersielt tilbud. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Post- og teletilsynet. Post- og teletilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, laget forslag til søknadsskjema og kriterier for ordningen. Forslagene sendes nå på en rask innspillsrunde til alle landets fylkeskommuner.

Det er tre ukers frist på å komme med innspill. Fylkeskommunene kan komme med innspill på søknadsprosess, kriterier for tildeling av støtte og søknadsskjema. Tilsynet vil sammenstille innspillene før tilskuddsordningen fastsettes av departementene.

Se forslag til søknadsskjema, her.
Se forslag til kriterier, her.
Se pressemelding om ”Bredbånd til alle”, her.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2013 | Skriv ut siden