Fylkesutvalget stilte seg i dag positiv til at Vest-Agder fylkeskommune ivaretar rollen som arrangør av landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede i 2014. Konferansen arrangeres jevnlig og går på rundgang mellom fylkene. Arrangør i 2012 var Finnmark, mens det i 2013 ikke arrangeres landskonferanse grunnet manglende arrangør. Gjennomføring av en landskonferanse er et svært godt omdømmetiltak, hvor regionen kan vises frem på en positiv måte.

Det eksisterer intet sentralt godkjenningsorgan som vedtar tid, sted og vertskap. Etter landskonferansen i 2012 er det antatt en forventning om at ett av Agder-fylkene påtar seg rollen som arrangør. Det budsjetteres med at Vest-Agder fylkeskommunens kostnader til konferansen vil beløpe seg til rundt 35 000 kroner. Det vesentlige av utgiftene vil dekkes av deltakeravgifter.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2013 | Skriv ut siden