Fylkeskommunen må bort hvis det blir ny kommunestruktur. Dette fremkommer i en undersøkelse Kommunal Rapport har gjennomført i sommer. 183 rådmenn har svart. 83 prosent av rådmennene som har svart, vil enten legge ned fylkeskommunen eller erstatte den med regioner. Sju prosent vil beholde fylkeskommunene som i dag, selv om det skulle bli langt færre kommuner enn nå. Ti prosent har ingen mening om spørsmålet. Leder av rådmannsutvalget i KS, Harald Danielsen, som også er rådmann i Arendal, frykter at den lokalpolitiske forankringen forsvinner dersom fylkeskommunene legges ned.

Blant rådmennene som vil fjerne dagens fylkeskommune, er meningene delte om hele fylkeskommunen skal bort, eller om den skal erstattes av regioner. 44 prosent vil fjerne hele forvaltningsleddet, mens 39 prosent vil ha regioner i stedet.

Harald Danielsen er ikke fremmed for å opprette regionalpolitiske nivåer med større omfang enn dagens fylkeskommuner, men er samtidig opptatt av at nærheten til beslutningene må ivaretas. -I sin tid innstilte jeg til mitt kommunestyre å støtte overføringen av sykehusene til staten. Det må jeg si at jeg angrer på i dag. Ordningen vi har fått i dag tilsier at det kun er én ansvarlig folkevalgt i hele landet, og det er statsråden. Resten er administrasjon. Det gjør at sykehusene i dag sliter med legitimiteten, sier han til Kommunal Rapport.

Ved nedlegging av fylkeskommunen er han først og fremst bekymret for den lokaldemokratiske innflytelsen på de videregående skolene.  -Jeg er veldig engstelig for at de videregående skolene vil underlegges et statlig system hvor påvirkningskraften er illusorisk. For meg handler derfor spørsmålet om fylkesstruktur først og fremst om hvem som skal styre de videregående skolene, og hvem som skal ha den politiske styringen, sier Danielsen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. august 2013 | Skriv ut siden