Nå kan regionale næringsmiljøer søke om midler til å gjennomføre kompetanseutviklende tiltak. Innovasjon Norge utlyser 20 millioner kroner som vil finansiere 6-8 prosjekter.

Målet med satsingen er å styrke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. Satsingen tilbyr finansiell og faglig støtte til utviklingsprosjekter som forsterker regionale næringsmiljøers kompetanse gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner.

Hovedmålgruppen for satsingen er næringsmiljøer med felles kompetansebehov. Næringsmiljøene må i sin helhet være lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, eller inkludere bedrifter innenfor virkeområdet. 

Satsingens totale ramme er på 20 millioner kroner. Innovasjon Norge vil gjennom utlysningen finansiere 6-8 prosjekter. Et typisk prosjekt vil motta i størrelsesorden 1,5-3 millioner kroner med varighet på 1-1,5 år.

Det kan søkes om midler til tre typer hovedaktiviteter:

  1. Mobilisere næringsaktører for økt satsing på kompetanseutvikling og forsterket samspill med utdanningsmiljøer
  2. Tilrettelegging for økt etter- og videreutdanning i næringsmiljøet
  3. Tilrettelegging av relevante studietilbud for kandidatproduksjon

Fristen vor innlevering av prosjektskisser er 1. november 2013.

I sammenheng med utlysningen inviterer Innovasjon Norge til et informasjonsseminar 1. oktober på Hotell Park Inn Gardermoen. NB! Påmeldingsfrist for dette seminaret er 26. september.

Mer informasjon om utlsyningen finner du på Innovasjon Norge sine nettsider: Klikk her

av Birnbrich, Manuel, publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden