I tillegg til ordinære bevilgninger på 10 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Agder utlyses det denne høsten ytterligere 30 millioner kroner til forskningsformål. – Aldri før er det lyst ut mer til forskning på Sørlandet. Nå har vi en unik mulighet til å gi regional innovasjon og utvikling et løft, sier styreleder Knut Brautaset. -Det er veldig bra at aktører i Agder kan være med på å søke om disse midlene. Utlysningene er innenfor helse og omsorg, og opplevelse og reiseliv, og dette er viktige områder for regionen, uttaler styrelederen.

De 30 millionene fordeler seg på 17,5 millioner til helse og omsorg og 12,5 millioner til reiseliv og opplevelse. Utlysningen innen helse og omsorg er rettet mot samhandling og teknologistøtte til eldreomsorgen. Prosjekter utlyses i samarbeid med RFF Hovedstaden og Oslofjordfondet, men det må delta aktører fra alle de tre regionene i alle søknadene. I tillegg til utlysningen på 17,5 millioner kroner, så har RFF Hovedstaden satt av 30 millioner kroner til forsterking av denne og en annen utlysning.

I utlysningen av prosjekter innen reiseliv og opplevelse er det bedrifters eller næringsklyngers utfordringer som skal løses. - Innenfor reiseliv og opplevelse så utlyses det relativt få forskningsmidler. Denne og tidligere utlysninger fra Regionalt forskningsfond Agder er et kjærkomment bidrag til å bidra til at bransjen blir mer kunnskapsbasert, sier seniorforsker Kirsti Mathiesen Hjemdahl i Arena USUS, et klyngenettverk for bedrifter innen reiseliv- og opplevelsesnæringen på Agder.

Utlysninger til innovasjon i offentlig sektor

I tillegg til fellesutlysningene utlyser Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) 9 millioner kroner til innovasjon i offentlig sektor, samt 1-2 millioner til store forprosjekter, samlet om lag 10 millioner.

- Vår hovedutlysning fra egne midler i år går til utdanningsforskning, men det er også satt av en del midler til andre innovasjonsprosjekter rettet mot offentlig sektor, sier daglig leder Bodil Slettebø Lindestad. I tillegg er det viktig at søkerne våre er klar over at vi bevilger forprosjekter på løpende basis.

- Forskningsrådet sentralt tildeler årlig om lag 54 millioner kroner til søkere på Agder. Regionalt tildeler RFF Agder 13,7 millioner kroner årlig i tillegg. Det er klart disse midlene har stor betydning for å ytterligere stimulere til forskning i regionen vår, sier Knut Brautaset.

Informasjonsmøte

For dem som ønsker mer informasjon om utlysningene, så avholdes det informasjonsmøte torsdag 5. september klokken 14.15 på UiA, Campus Kristiansand.

For ytterligere informasjon, kontakt:

- Daglig leder Bodil Slettebø Lindestad, bodil.lindestad@austagderfk.no , 37 01 73 70 / 997 96 360
- Styreleder Knut Brautaset, knut.brautaset@uia.no , 37 04 19 05 / 916 40 765

Kilde: Aust-Agder fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2013 | Skriv ut siden