Hvordan står det til med rypene på Agder?

Hvordan sikre en fremtidsrettet rypeforvaltning?

De siste 20 årene har det vært et dramatisk fall i antall felte ryper i Agderfylkene. Det dramatiske fallet henger trolig sammen med en reduksjon i bestandene, og dette vekker bekymring. I samarbeid med fylkesmennene inviterer derfor Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner til åpent rypeseminar hvor kunnskapgrunnlaget og fremtidsrettet forvaltning settes på dagsorden. Målgruppene for seminaret er kommuner, rettighetshavere, jegere/ fuglehundklubber og øvrige fjellbrukere.

Program: Invitasjon og program for seminaret finnes her.

Pris: Arrangørene tar sikte på å dekke middag og kaffe/te/frukt, mens deltakerne dekker reise, overnatting og lunsjene. Overnatting koster kr. 850 ,- for enkeltrom og kr. 1200,- for  dobbeltrom. 2 retters lunsj koster kr. 195,- pr. dag. Overnatting og lunsj gjøres opp direkte med hotellet. Kommunene oppfordres til å dekke kostnader for «sine» deltakere, f.eks. fra de kommunale viltfond.

Påmelding: Frist for påmelding er 1. oktober 2013. Påmelding:

Evnentuelle spørsmål kan rettes til:

- Bård A. Lassen (Vest-Agder Fylkeskommune) tlf. 38 07 46 21

- Hans Fløystad (Aust-Agder Fylkeskommune) tlf. 37 01 76 33

- Per Ketil Omholt (Fylkesmannen i Aust-Agder) tlf.37 01 45 75

- Tor Punsvik (Fylkesmannen i Vest-Agder) tlf. 38 17 62 0

Velkommen!

  

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2013 | Skriv ut siden