Hver fjerde danske forventer å kjøre mer med tog, når en såkalt timemodell for frekvens gjennomføres - men dobbelt så mange vil ta toget, hvis de tilknyttede bussforbindelser blir bedre. -Tenk bussforbindelsene inn i timemodellen og lag en helhetsløsning, lyder det fra Danske Regioner med henvisning til en befolkningsundersøkelse. - Det viser med all ønskelig tydelighet, at man ikke kan isolere den landsdekkende togdrift. Vi er nødt til også å se på, hvordan vi får passasjerene til stasjonene, understreker Danske Regioners nestformann, Carl Holst.

Hver tredje togpassasjer tar bussen enten til eller fra toget, så man er nødt til at inkludere den øvrige kollektivtrafikk, hvis man for alvor vil flytte passasjerer fra bilen til tog og buss. - Man risikerer at få for lite ut av investeringene i timemodellen, hvis ikke man sikrer en helhetsløsning, hvor den kollektive busstrafikk også er med. Det er utrolig billig og fleksibelt å utbygge busstrafikken sammenlignet med, hva det koster at utbygge togdriften, sier Carl Holst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2013 | Skriv ut siden