Samferdselsdepartementet har informert landets fylkeskommuner om et tilskuddsprogram for skredsikringstiltak på fylkesveinettet for perioden 2014 – 2017. Programmet er inne i vedtatt Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023. Det foreslås at Vest-Agder fylkeskommune skal motta 152 millioner kroner i rammefordeling i første fireårsperiode. Beløpet kommer på toppen av de 70 millioner kronene som allerede er satt av til tunnel i Haughomfjellet i Sirdal.

Rent konkret betyr dette midler til prosjekt Bjørkåstunnelen syd på fylkesvei 42 ved Haughomfjella. Det har over lengre tid var arbeidet for full statlig finansiering av skredsikringsmidler til dette prosjektet. Denne fylkesveistrekningen er både Sirdal kommunes viktigste veistrekning mot øst, men også en beredskapsvei ved eventuelle hindre på E39.

Prosjektet er allerede påbegynt ved at reguleringsplanarbeidet er i full gang. Reguleringsplanen vil ventelig være vedtatt i løpet av 2013. Prosjektgjennomføringen har høy prioritet.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer