Samferdselsdepartementet har informert landets fylkeskommuner om et tilskuddsprogram for skredsikringstiltak på fylkesveinettet for perioden 2014 – 2017. Programmet er inne i vedtatt Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023. Det foreslås at Vest-Agder fylkeskommune skal motta 152 millioner kroner i rammefordeling i første fireårsperiode. Beløpet kommer på toppen av de 70 millioner kronene som allerede er satt av til tunnel i Haughomfjellet i Sirdal.

Rent konkret betyr dette midler til prosjekt Bjørkåstunnelen syd på fylkesvei 42 ved Haughomfjella. Det har over lengre tid var arbeidet for full statlig finansiering av skredsikringsmidler til dette prosjektet. Denne fylkesveistrekningen er både Sirdal kommunes viktigste veistrekning mot øst, men også en beredskapsvei ved eventuelle hindre på E39.

Prosjektet er allerede påbegynt ved at reguleringsplanarbeidet er i full gang. Reguleringsplanen vil ventelig være vedtatt i løpet av 2013. Prosjektgjennomføringen har høy prioritet.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer