Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går orientert om at resultater som ble klare i sommer viser at 71,8 prosent av elevene i Vest-Agder fullførte og besto, mot nasjonalt 69.3 prosent Rundt fem prosent var i opplæring, mens 6,3 prosent hadde fullført opplæringen uten å bestå. I denne gruppen ligger elever som har planlagt en opplæring uten full kompetanse. 17 prosent av elevene hadde sluttet i opplæringen, og kan regnes som "drop-outs".

Gjennomføring i videregående opplæring måler andel elever som har fullført og bestått fem år etter påbegynt opplæring. I forbindelse med Ny GIV prosjektet er det en nasjonal målsetning å øke andelen elever som består videregående opplæring fra 69 pst til 75 pst. For Vest-Agder fylkeskommune er det overordnete målet at andelen skal øke fra 71 pst til 77 pst. 150 flere elever årlig vil da ha bestått videregående opplæring, og være kvalifisert for arbeidslivet eller videre studier.

Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden i Vest-Agder er høyere enn landssnittet. Det er grunn til å si at skolene og lærebedriftene gir et reelt bidrag til å løfte elevene.

Forbedringspotensialet er likevel i høy grad til stede. Andelen bestått på studieforberedende fag er cirka 25 prosent-poeng høyere enn på yrkesfag. Mange elever slutter etter vg2 på yrkesfag, blant annet som følge av at de ikke får læreplass.

Mens guttene i Vest-Agder har betydelig høyere gjennomføringsgrad enn landssnittet, er jentene på landssnittet. En utfordring i Vest-Agder skolen er å få jentene til å ta ut det samme potensialet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer