Omtrent 71 prosent av de godkjente lærekontraktene i landet er tegnet i privat sektor, melder Utdanningsdirektoratet. Denne andelen varierer fra 59 i Hedmark til 86 i Troms. Cirka 16 prosent av kontraktene tegnes i kommunal sektor, mens resten av kontraktene fordeler seg på statlig sektor (fem prosent), fylkeskommunal sektor (to prosent) eller har ukjent sektortilhørighet (seks prosent). Innenfor alle sektorene er det relativt store variasjoner mellom fylkene.

Forskjellene i sektorfordelingen av godkjente lærekontrakter er imidlertid betydelig større mellom utdanningsprogrammene. Omtrent 90 prosent av kontraktene innenfor både bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk tegnes i privat sektor, mens bare 7 prosent av kontraktene i helse- og oppvekstfag tegnes her. De fleste kontraktene i dette utdanningsprogrammet inngås i kommunal sektor. Service og samferdsel er det utdanningsprogrammet som i størst grad sprer sine lærlinger mellom de ulike sektorene. I tillegg til stor andel i privat sektor, finnes rundt ti prosent av kontraktene i hver av statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. september 2013 | Skriv ut siden