NHO frykter for konsekvensen av at mange av dagens høyt utdannende realfagslektorer går av med pensjon, melder NTB. Lærere med seks-sju års universitetsutdanning i realfag har tradisjonelt dominert klasserommene i den videregående skolen, for på 70-tallet var det populært blant realister med hovedfag å bli lektor. I dag nærmer mange av disse seg pensjonsalderen, samtidig som høyt utdannende realister velger bort skolen i dagens arbeidsmarked.

Are Turmo NHO– Kampen om personer med realfagskompetanse er så hard i norsk arbeidsliv at skolen dessverre kommer til kort. Vi frykter en utvikling der dagens høyt utdannende realfagslektorer blir erstattet med lærere med langt kortere utdannelse, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo til NTB.

NHO etterlyser en oppdatert kartlegging av kompetansenivået i den videregående skolen i dag, samt en rekke tiltak som kan stimulere flere realister til å velge læreryrket, som økt lønn til realfagslærere og økt stipendandel til realfagstudenter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2013 | Skriv ut siden