17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Fylkesutvalget fattet i går et intensjonsvedtak om å bevilge 250 000 kroner for 2014 til arbeidet med Grunnlovsjubileet 1814 – 2014 i Vest-Agder. Visjonen og målet med Grunnlovens 200-årsjubileum er å formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet. Målgruppe er i hovedsak barn og unge. Mål for jubileet er fortrinnsvis folkefest, bevissthet rundt demokrati, kunnskap om Grunnloven og demokratiske prosesser og storstilt 17. mai feiring.

Det er satt ned en komite i Vest-Agder sammensatt av fylkesmannen, fylkeskommunen, Kristiansand kommune, Advokatforeningen og Wergelandssenteret. I tillegg er det dannet en ressursgruppe fra regionen, med blant andre representanter fra Tingretten, Agder Bispedømmekontor, Statsarkivet, iMDI Sør, VABUR, LO, NHO, KS Agder, UiA, Vest- Agder museet og regionalrådene. Mye av organiseringen er som ved Stemmerettsjubileet 2013, Det er ansatt en prosjektleder i 60 prosent stilling.

Eidsvoldsforsamlingen

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer