Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal øke tilskuddet til Agder Kollektivtrafikk AS med 150.000 kroner for å dekke merutgifter til en ekstra avgang til Randøyane i Kristiansand på ettermiddagen som er tilpasset skoleelever for skoleåret 2013/2014. Bakgrunnen for bevilgningen er at styret i AKT siden mai har arbeidet for å få til en ekstern finansiering for å gi et rutetilbud til/fra Randøyane utover skoleskyss." Administrasjonen i kollektivtrafikkselskapet har vært i dialog med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om finansiering, og det har vært en politisk prosess rundt saken.

AKT AS har gjort en beregning av et minimumstilbud utover skoleskyss til Randøyane. Tilbudet har færre avganger enn tilbudet som ble gitt frem til høsten 2012.  Tilbudet forutsetter at Vest Agder fylkeskommune bidrar med 150 000 kroner knyttet til en ekstra avgang på ettermiddagen som er tilpasset skoleelever. Avgangstid på ettermiddagen før klokken 18.00 må sees i sammenheng med aktuelt busstilbud for elevene.

Kristiansand kommune bidrar med 350 000 kroner for sikre to avganger på kveldstid i perioden 15. september 2013 til 15. mai 2014.

På avgangene som er tilknyttet skoleskyss gjelder ordinære billettpriser i Vest-Agder med tilsvarende priser for enkeltbilletter og periodekort produkter. 

Finansieringen gjelder for bestillingsruter i perioden medio 15. september 2013 til 15. mai 2014. Et rutetilbud fra høsten 2014 vil bli vurdert på bakgrunn av avtale med transportør og ekstern finansiering

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer