Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere var nylig samlet etter valget. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen deltok fra Vest-Agder fylkeskommune. På dagsorden sto som sak nummer en: Det regionale folkevalgte nivås framtid, sett i lys av sammensetning av nytt Storting. Hvilke forventninger har kollegiet til KS? I kollegiet var det gjennomgående en forståelse av at 2019 sannsynligvis er tidligste aktuelle tidspunkt for implementering av ny kommunestruktur og endringer for regionalt folkevalgt nivå.

Kollegiet  fattet følgende vedtak:  Et samlet ordfører-/rådslederkollegium forventer at fylkeskommunene trekkes aktivt med i statens diskusjoner og prosesser om eventuelle endringer i kommunestruktur, herunder regionalt nivå.

Kollegiet gir samtidig fylkesrådmannskollegiet i samarbeid med KS i oppdrag å utforme forslag til en prosess og et arbeidsopplegg med mål om å ivareta/utvikle de fylkeskommunale oppgaver til innbyggernes beste.

Kollegiet forutsetter at oppgaveoverføring fra regional og sentral statsadministrasjon til folkevalgt nivå inngår i vurderingene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer