Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere var nylig samlet etter valget. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen deltok fra Vest-Agder fylkeskommune. På dagsorden sto som sak nummer en: Det regionale folkevalgte nivås framtid, sett i lys av sammensetning av nytt Storting. Hvilke forventninger har kollegiet til KS? I kollegiet var det gjennomgående en forståelse av at 2019 sannsynligvis er tidligste aktuelle tidspunkt for implementering av ny kommunestruktur og endringer for regionalt folkevalgt nivå.

Kollegiet  fattet følgende vedtak:  Et samlet ordfører-/rådslederkollegium forventer at fylkeskommunene trekkes aktivt med i statens diskusjoner og prosesser om eventuelle endringer i kommunestruktur, herunder regionalt nivå.

Kollegiet gir samtidig fylkesrådmannskollegiet i samarbeid med KS i oppdrag å utforme forslag til en prosess og et arbeidsopplegg med mål om å ivareta/utvikle de fylkeskommunale oppgaver til innbyggernes beste.

Kollegiet forutsetter at oppgaveoverføring fra regional og sentral statsadministrasjon til folkevalgt nivå inngår i vurderingene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer