Vest-Agder museumslag er en paraplyorganisasjon for museer på Vest-Agder. Både bemannede og ubemannede museer kan være medlem. Hovedmålet med avtalen er å museumslaget skal styrke arbeidsvilkårene for den frivillige del av arkiv- og museumssektoren.Vest-Agder museumslag fikk i 2012 et tilskudd på 25 000 kroner fra fylkeskommunen. Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om at årsregnskapet viser et positivt resultat på 19 805 kroner.

Museumslaget var i 2012 i dialog med Vest-Agder-museet for å klargjøre hvilke ressurser museet kan tilby de mindre ubemannede museene i tillegg til de tilskuddsmidler Vest-Agder-museet årlig deler ut etter søknad.

Museumslaget delte også ut prisen som "Årets museum i Vest-Agder". Porsmyr bygdetun i Songdalen kommune fikk prisen. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2013 | Skriv ut siden